Stap in je kracht

Pilot Kindercoach op school

Voor alle kinderen en ouders op de basisschool

Een eigen kindercoach op je school! Hoe mooi is dat!
Ziet jouw school ook kansen?!
Werk jij op een school die graag denkt in kansen?
Staan jullie voor goed onderwijs én kinderen die lekker in hun vel zitten?
Gun je dit ieder kind?

Dan is de volgende aanbieding er zeker een die je niet wil missen.

In samenwerking met de beroepsvereniging Adiona, maak ik mij hard vanuit mijn hart. Na ruim 32 jaar in het onderwijs gewerkt te hebben, werk ik sinds 2017 vanuit mijn eigen praktijk de Goastok coaching, training & advies (www.degoastok.nl).
Mijn ervaring is dat het coachen van kinderen (en jongeren) in school iets is waar leerkrachten graag mee bezig zouden zijn, maar het ontbreekt leerkrachten aan tijd, kennis of vaardigheden.

Een kindercoach in je school kan hierin de uitkomst bieden!

Mijn grote wens voor het onderwijs, is dat kindercoaches een onderdeel worden van een school. Ik zie hier vele voordelen van.
Leerkrachten, scholen, IB- ers en ouders reageren hierop vaak enthousiast.
De grote uitdaging nu is om dit daadwerkelijk gerealiseerd te krijgen. Daarvoor kunnen we gebruik maken van elkaar: scholen, Adiona en de kindercoaches.
Wat houdt de aanbieding in:
* een kindercoach betrokken bij je school
* laagdrempelig voor kinderen, ouders en leerkrachten
* in te zetten voor uiteenlopende thema’s: concentratie, executieve functies, zelfvertrouwen,  vriendschappen, rouw, scheiding etc.
* een “pilot” waarbij subsidie mogelijk is.

Pilot Kindercoach in school

Het idee
Met een inloopspreekuur Kindercoach krijgt ieder kind op een basisschool de gelegenheid, tijd en aandacht om (hulp)vragen te stellen, situaties te bespreken of om het eigen verhaal te doen. In een veilige en vertrouwde omgeving
De kindercoach is geen hulpverlener en/of vervanger van Ib’er of leraar.

Het doel
Het doel van een inloopspreekuur Kindercoach op een basisschool is om een bijdrage te leveren aan het welbevinden van het kind, om gezond en veilig op te groeien en te leren.

Waarom een kindercoach?
Een kindercoach is een onafhankelijk professional die kinderen op een deskundige manier ondersteunt bij de ontwikkeling, het gedrag en de opvoeding. De kindercoach helpt het kind een betere versie van zichzelf te zijn of worden, op te komen voor zichzelf en deze factoren in balans te brengen.

Hoe werkt het?
,

   • Ik als Kindercoach houdt minimaal 1 keer per week een inloopspreekuur op school. Een heel schooljaar lang.
   • Ouders/verzorgers hebben telefonisch spreekuur en een maandelijks koffiemoment met mij als kindercoach. Ook een moment voor ouders om met elkaar in contact te komen en het eigen netwerk te vergroten.
   • Ik als Kindercoach maak eerst kennis met de kinderen. Ik ga de klassen langs en vertel over het inloopspreekuur.
   • Ik als Kindercoach ben altijd herkenbaar en zichtbaar voor de kinderen.Het resultaat
Het inloopspreekuur Kindercoach is (door)ontwikkeld met input van de kinderen, de ouders en het schoolteam. Een preventief en toepasbaar concept voor alle basisscholen in Nederland.

 

Doorontwikkeling op basis van practise based onderzoek.Een inloopspreekuur Kindercoach is Preventief en Praktisch!

Nieuwsgierig geworden naar een samenwerking of zou je graag wat meer informatie krijgen? Neem dan contact op via mail a.kraayenvanger@degoastok.nl ,app of bel 06 15081941
Ik hoor graag van je!